tisdag 14 januari 2014

Verser med ordet "alla" samt om "fri vilja":

Här kommer en lista med några av de verser i Bibeln som innehåller ordet "alla" och som syftar på Jesu försoningsverk och dess konsekvens. Hoppa över kommentarerna om ni vill. 
OBS: ordet "liksom" är synonymt med "på samma sätt som", eller hur!

Rom 5:18 "Alltså: liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv."

Inte nog med att domen är frikännande, den leder till LIV, inte till någon evig skilsmässa från Gud och dessutom för "alla människor". Personligen tycker jag helt oblygt att detta är glädjande på ett högstämt sätt!

Rom 11:32 "Ty Gud har gjort alla till fångar under olydnaden för att sedan förbarma sig över alla."

När hörde man en predikan om detta? "Ty" anger naturligtvis logiken i resonemanget.

1 Kor 15:22-27  "Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och sedan, vid hans ankomst, de som tillhör honom. Därefter kommer slutet, då han överlämnar riket åt Gud, Fadern, sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. Ty han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter.  Som den siste fienden berövas döden all makt, ty allt har han lagt under hans fötter." 

Lägg gärna märke till :"...var och en i sin ordning" Vi som är "utvalda före världens begynnelse", med våra olika uppdrag, och sedan alla andra. "Alla själar äro mina" är ett uttalande av vår himmelske Fader som förtjänar att nämnas här.

1 Kor 15:28 "Och när allt har blivit lagt under honom, då skall Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, för att Gud skall vara allt i alla."

Jag vill gärna tro att detta är och förblir sant.


Joh 12:32 " Och när jag har blivit upphöjd från jorden skall jag dra alla till mig

Det grekiska ordet helkou för "dra" är detsamma som används när Petrus drar svärdet och hugger av ett öra men också när Saulus/Paulus drar kristna inför rätta. Alltså; utan hänsyn till egen vilja! Alla ska alltså "slitas" med!

1 Tim 4:10-11 "...vi har satt vårt hopp till Gud, som ger liv och är Frälsaren för alla människor, först och främst för de troende. Detta skall du inskärpa och lära ut."

Varför har vi inte lärt ut detta? Jo, vår tradition, "fädernas stadgar" har hindrat oss.

Ef 1_9-11 "Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han hade fattat i Kristus, den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad: att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut..."

Jesaja 46:10 "...allt vad jag vill kommer jag att göra."

Alltså; "allt"! Och vad exakt är det vad Gud vill? Jo, Han "...vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen." (! Tim 2:4) Med andra ord; detta vad Gud vill blir också verklighet; Hans vilja överspelar vår!

Han "...verkar både vilja och gärning". (Fil 2:13). Vår egen så otympliga viljekraft är långt under Guds egen vilja i fråga om såväl kapacitet, dådkraft som slutlig effekt!


och i nästa vers i Jesaja 46 (v11):
"Vad jag har talat, det låter jag ske, vad jag har beslutat, det sätter jag i verket."
Är inte detta tydligt så säg!? 
Vad ska vi välja att tro på, Guds Ord eller vår tradition? Dessa två rimmart inte med varann just i detta så viktiga ämne!
----------------------------------------------------------------------------------------

För att kunna sy ihop "helvetesläran" behöver vår underliga tradition (iaf i västerländska kyrkor)

1) hävda att  människan har en fri vilja vilket motsägs av:

* "Fader, förlåt dem ty de veta icke vad de gör!" Jesus frågade inte efter vad soldaterna ville.

* Gud "...verkar både vilja och gärning."

 * Judarna ska på en kort tid bli omvända (på ett dygn hävdar en del bibellärare). Vadå "fri vilja"?

Hesekiel 36:27 "Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem."

* Förefaller det inte märkligt att den "fria" viljan bara skulle vara väldigt fri åt det onda hållet: "det onda som jag inte vill..."?
Jfr med att ingen kommer till Gud som inte Gud redan har sökt! Där är inte viljan fri som vi inbillar oss.  T.ex.i 

Apg 13:48 står det "de kom till tro, så många som var bestämda till evigt liv".

* Rom 8:20 " Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder." Ordet skapelsen inkluderar människan.

* "...det onda som jag inte vill, det gör jag" skriver Paulus(?) Viljan är alltså inte fri här!

2) hävda att människans vilja har större verkan och utslag än Guds.

* vilket inte stämmer med Hans sinnelag, Han som vill att "...alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen."; Guds "letter of intent" - en generalplan rentav.

3) undervärdera Guds vilja, plan och verk, alltså genomförandet av planen som är en följd av hans vilja. Lägg märke till slutklämmen i Ef 1:11 "...honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut." 

Vem vill och vågar förkunna att Jesus vann seger över betydligt mindre än vad Adams fall fick till följd? 
Detta är nämligen konsekvensen av vår tradition. Undra på att Jesus sa till fariseérna:" Ni förkunnar fädernas stadgar och gör Guds Ord om intet!"

Personligen kommer jag aldrig mer att betvivla att Guds vilja, plan och resultat/verk är ett uttryck för Hans kärlek och rättfärdighet. 

Gud själv har, likt oss som föräldrar, låtit sina barns enfaldiga och dåligt underbyggda beslutsamhet ha sin tid och verkan men till slut har Han vilja och makt till att återvinna vårt förtroende, tillit och hela vår varelse; det är och var Hans plan och ingenting mindre än detta nöjer Han sig med - Den Gode Herden "återvinner" ALLA får; ett hundra(100) procent!