fredag 24 januari 2020

Några böcker och författare.

Nu har jag lagt ut en länk här till en bok av Julie Ferwerda som heter Raising Hell. Hon har gjort en mycket imponerande research och täcker de vanligaste frågorna och, ja, den är en obligatorisk läsning om man vill kunna svara för sin tro på Gud som den ultimata vinnaren, den som har en plan för skapelsen som Han tänker genomföra.
När jag träffade henne ville hon att jag skulle översätta den men ett sånt mastodontjobb  överlåter jag gärna till någon annan intresserad.

Jag fick ju tillåtelse av författaren att lägga ut de av mig översatta ungefär sextio sidorna av Gerry Beauchemins avkortade version av  Hope Beyond Hell som jag också har länkat till.

I augusti 2016 fick jag den sannskyldiga förmånen att träffa några av de mest framstående förkunnarna som jag bara läst om. Pastorn i kyrkan (i Denver, Colorado) heter Peter Hiett vars predikningar finns på Youtube där man även kan lyssna på Robin Parry. Även de sistnämnda har skrivit ett antal böcker i ämnet. Höll på att glömma författaren till bestsellern The Shack, William Paul Young som berättade om bakgrunden till boken. (är den inte översatt?) iaf finns den nu att läsa helt gratis och jag ska försöka att länka till den.

Mike Owens´ namn är värt att lägga på minnet; han är både organisatör och initiativtagare och en mycket ödmjuk person som skickat en djupdykning i ämnet utkorelse, att vara utvald "före världens begynnelse", att ha specifika uppdrag som man gör klokt i att inte negligera!

Med en djupt känd respekt vill jag nämna Gary Amirault vars enormt värdefulla sajt www.tentmaker.org är ett måste om man är det minsta intresserad av vad Bibeln faktiskt säger om "de yttersta tingen". Både han och hans fru gick bort med några veckors mellanrum härom året men sajten sköts nu av deras dotter i samarbete med gode vännen, den nämnde Gerry Beauchemin.

Läs åtminstone de första två böckerna, du kommer inte att ångra det!

fredag 5 juli 2019

Hörselskador nödvändiga för väckelse?

Har nyligen besökt ett par stora konferenser med fantastiskt fint och optimistiskt budskap.
Det skulle vara, och kännas, ännu mer hoppfullt om man från ansvarigt håll kunde låta
tillfällena bli till föredömen ifråga om ljudvolym. Istället släpar den kristliga kultursfären
efter; man imiterar sekulära former, även de destruktiva - “för att få de sökande att
känna sig mer hemma”. En slutsats blir att Gud behöver offra publikens risk för
hörselskador för att kunna skapa väckelse?
Ljudteknikerna förnekar misstänkligt ivrigt att man tänjer på gränserna, samtidigt som
man bedyrar att man håller sig under legala nivåer. Sanningen är nog att man själva
befinner sig i en kultur där hörseln omedvetet betraktas som en förbrukningsvara.
Man anger också svårigheten att sprida ljudet på en jämn nivå över stora lokaler.
Detta avhjälps naturligtvis med anpassade, lagom stora, högtalare placerade runt
publiken. På så sätt får man en ljudnivå i klass med den man använder sig av vid
lyssnande i hemmiljö. 
Ur kristen synvinkel förbluffas man av detta okritiska kopierande av kulturyttringar
som, inte enbart andligen, är direkt destruktiva, i synnerhet för barn med deras korta
hörselgångar och alltså större utsatthet eftersom alla föräldrar inte är medvetna om
riskerna. Vore upplyftande om ansvariga vågade(!) ta just ansvar och att vi kunde
gå före istället för att ständigt och jämnt apa efter.


måndag 29 april 2019

De tidiga kyrkofädernas syn på apokatastasis enligt Ilaria Ramelli

Det finns ett par intervjuer med Ilaria Ramelli på youtube där apokatastasis behandlas. Hon är en s.k. patricist, expert på kyrkofäder. Vid studium av de tidiga fäderna överraskades hon av att deras syn på de yttersta tingen var så samstämmig och här har jag hennes lista på de som trodde på Bibelns ord om Guds plan om alltings återställelse.


Supporters of apokatastasis in roughly chronological order:

- [c. 30-105] Apostle Paul and various NT authors
- [c. 80-150] Scattered likely references among Apostolic Fathers
o Ignatius
o Justin Martyr
o Tatian
o Theophilus of Antioch (explicit references)
- [130-202] Irenaeus
- [c. 150-200] Pantaenus of Alexandria
- [150-215] Clement of Alexandria
- [154-222] Bardaisan of Edessa
- [c. 184-253] Origen (including The Dialogue of Adamantius)
- [♱ 265] Dionysius of Alexandria
- [265-280] Theognustus
- [c. 250-300] Hieracas
- [♱ c. 309] Pierius
- [♱ c. 309] St Pamphilus Martyr
- [♱ c. 311] Methodius of Olympus
- [251-306] St. Anthony
- [c. 260-340] Eusebius
- [c. 270-340] St. Macrina the Elder
- [conv. 355] Gaius Marius Victorinus (converted at very old age)
- [300-368] Hilary of Poitiers
- [c. 296-373] Athanasius of Alexandria
- [♱ c. 374] Marcellus of Ancrya
- [♱378] Titus of Basra/Bostra
- [c. 329-379] Basil the Cappadocian
- [327-379] St. Macrina the Younger
- [♱387] Cyril of Jerusalem (possibly)
- [c. 300-388] Paulinus, bishop of Tyre and then Antioch
- [c. 329-390] Gregory Nazianzen
- [♱ c. 390] Apollinaris of Laodicaea
- [♱ c. 390] Diodore of Tarsus
- [330-390] Gregory of Nyssa
- [c. 310/13-395/8] Didymus the Blind of Alexandria
- [333-397] Ambrose of Milan
- [345-399] Evagrius Ponticus
- [♱407] Theotimus of Scythia
- [350-428] Theodore of Mopsuestia
- [c. 360-400] Rufinus
- [350-410] Asterius of Amaseia
- [347-420] St. Jerome
- [354-430] St. Augustine (early, anti-Manichean phase)
- [363-430] Palladius
- [360-435] John Cassian
- [373-414] Synesius of Cyrene
- [376-444] Cyril of Alexandria
- [500s] John of Caesarea
- [♱520] Aeneas of Gaza
- [♱523] Philoxenus of Mabbug
- [475-525] Pseudo-Dionysius the Areopagite
- [♱543] Stephen Bar Sudhaili
- [580-662] St. Maximus the Confessor
- [♱ c. 700] St. Isaac of Nineveh
- [c. 620-705] Anastasius of Sinai
- [c. 690-780] St. John of Dalyatha
- [710/13-c. 780] Joseph Hazzaya
- [813-903] Moses Bar Kepha
- [815-877] Johannes Scotus Eriugena
Ilaria Ramelli

söndag 28 april 2019

I denna fråga utgår man ofta från det man har svårt att bevisa, att vi kan " gå förlorade". Det grekiska ord som används härrör sig från tuktan av fruktträd och innebär alltså en konstruktiv åtgärd. Dessutom handlar försoning om att " uppsöka och frälsa det som var förlorat". 

Gud som enligt Paulus ska " sammanfatta ALLT i Kristus" misslyckas med det enligt vår tradition som vi i huvudsak har tagit över från romarrikets behov av skrämmande maktmedel. 
Vi ska "dömas efter våra gärningar" (inte efter vår andliga status) och konsekvenserna är allvarliga men inte oändliga. Helt logiskt och bibelenligt eftersom inte "tid ska givas mer".

 Vidare är Guds vilja naturligtvis av större betydelse och utfall än människors dito särskilt som Hans vilja, bl.a. "att ALLA människor ska bli frälsta" kommer att ske enligt både Jesaja 46:19-11 och Ef 1:9-12. 

(Vi som vill ta Guds ord på allvar, även i detta ämne, har på köpet fått en lite aning om Guds övergripande plan för sin skapelse och i denna är utkorelsen en viktig komponent.)

"...Han som utför ALLT efter sin viljas beslut" borde väl både få vara en ledstjärna i sökandet efter Skriftens förståelse och - en tröst mitt i allas vår exponering för samtidens galenskap.


Till Världen i Dag


Texten här nedan är en kommentar till Olof Edsingers ledare häromdagen. Att ni som kristlig tidning tar ställning för en teologi som enbart har stöd av en dubiös tradition är mycket frustrerande och Olofs text bör inte stå oemotsagd.
 Personligen brinner jag för att försvara Guds heder; Han som VILL att alla människor ska bli frälsta ger inte upp förrän det hundrade fåret är räddat. (Jesaja 46:10-11) Är verkligen Guds heliga vilja av lägre dignitet än människors så emotionellt styrda dito? Frågorna hopar sig.

När Gud VILL något blir det också så! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ett glatt budskap eller ett hotfullt?

Vilken föreställning om Gud ger helvetesläran och därmed om rättvisa? Och var tog det glada budskapet vägen? Hur vågar kristna människor skaffa barn om de tror på ändlösa konsekvenser av ett ev. felaktigt val?

I Denver, Colorado i augusti 2016 och i Providence, Rhode Island, i april 2018 hade jag förmånen att träffa  och lyssna på hängivna och pålästa kristna som vill ära Gud genom att visa på Hans försoning genom Jesus Kristus och dess, så småningom, totala omfattning.
Ps  22:28...
Patricisten Ilaria Rammeli häpnade över den stora samstämmighet som rådde i det här ämnet mellan de tidiga kyrkofäderna och utkom för ett drygt år sedan med den voluminösa boken APOKATASTASIS. På Youtube finns ett par långa intervjuer med henne av Peter Hiett resp. Robin Parry.

Filosofiprofessorn Thomas Talbotts bok, The Inescapabel Love of God är ett måste liksom Gerry Beauchemins Hope Beyond Hell som kan laddas ner gratis. Den för tidigt bortgångne Gary Amirault lämnar efter sig sajten www.tentmaker.org som innehåller en oerhörd mängd information i ämnet.

 Det här är tydliga tecken på en växande insikt som ser ut att åstadkomma ett paradigmskifte i den västerländska traditionen. De som fortsätter att hävda helvetesideologin tar på sig ett stort ansvar eftersom den kan vara det enskilt största hindret för annars  innerliga kristna att känna tillit och närhet till Gud, Fadern. Att läran knappast kan kallas för ett glädjens budskap "för hela folket" är snarast övertydligt och för sörjande anhöriga har den orsakat obeskrivliga trauman.
 När kristendomen av till stor del politiska skäl utsågs till statsreligion i romarriket passade den hedniska föreställningen om oändliga straff perfekt som ett medel att hålla massorna under kontroll och antogs som dogm vilket aldrig varit aktuellt vid tidigare kyrkomöten. Att romarriket sedan kollapsade kan möjligen ses som en konsekvens.
 Helvete är ett ord som egentligen inte har någon motsvarighet i varken GT eller NT utan får betraktas som en "slaskfil"; den tjänade sitt politiska syfte och fick beteckna både det hebreiska Sheol och de grekiska Gehenna, Tartarus, Hades m.fl. trots att deras betydelser varierade. (Detta i motsats till Jerusalem med sina två syftningar. Där uppfanns ingen hednisk benämning.) Ordet helvete har också tagits bort ur många översättningar under 1900-talet.

 Kännetecknande för helvetesideologer är drivkraften att, likt gnostiker, hela tiden intala sig och andra att klartexten i själva verket betyder något annat. Romarbrevet 5:18 är paradexempel; fastän ordet ALLA är specificerat och fixerat till "människor" både i början och slutet av versen försöker man att relativisera det.
 Att förbise Jesu egen beskrivning av sitt uppdrag är också symtomatiskt. "När jag blir upphöjd ska jag dra/slita ALLA till mig." Johannes Döparen utbrast vid mötet med Jesus:" Se Guds lamm som BORTTAR världens synd!" Det handlade inte om att reducera utan att eliminera!
Jesus Kristus, kom som bekant inte för att döma världen utan för att frälsa den.

 Objektivt är frälsningen totalomfattande och när Gud så småningom har övertygat ALLA människor kommer alla de väsentliga verser som anger Guds plan för sin älskade skapelse att ge varje människa möjligheten att ta till sig Sanningen och då blir frälsningen också subjektiv.

fredag 7 december 2018

Varför inte lära ut det här enligt 1 Tim 4:10-11 ?

Hej på Er!

Följande brev skrev jag till en pastor i februari 2017 och har inte sett någon anledning ändra min syn på "de yttersta tingen".

.........................................................................................................................................................

Ett hjärtligt hej på dej från mej!


Undrar bara hur länge det dröjer innan vi i vår tradition går med på att dessa verser faktiskt betyder något synnerligen väsentligt. Många tecken tyder på att det blir rätt snart. Billy Graham har klart redogjort för sin ändrade syn i ämnet. (Men inte hans smått aggressive son, Graham!)

Initiativtagaren till konferensen i Denver i augusti 2016, Mike Owens, skickade mej en lång bibelutläggning om utkorelsen och om den klargörande roll den har i en rimlig tolkning av Guds plan för både oss människor och världen, skapelsen som helhet. Gud har betalat priset och därför är Han i sin fulla rätt;"Alla själar äro mina...”
 
Varför håller jag på - undrar jag själv ibland? Jo, evangelium är ett glatt budskap när man inser att Gud inte ger sej förrän Han hittat det hundrade fåret och kan ”innefatta allt i Kristus". Om inte, då är det möjligen glatt för mej, oss...För mej som haft allvarliga och långvariga svårigheter och bakslag är detta en tröst i livet; att vid tidens slut, kommer Gud faktiskt att "... bli allt i ALLA". 

Till slut, på tal om utkorelsen, "... särskilt för dem som tror" 1 Tim 4:10, pekar direkt på vad som på den tiden var självklart, att kristna var särskilt utvalda men att alla blir "innefattade". Varför förutsätts vi känna oss trygga med att sjunga lovsånger till Gud som vi inte tror klarar av att genomföra sin plan? ( Helvetestron kom inte, faktiskt, förrän Tertullianus och senare Augustinus med sin romersk-antika och alltså helt hedniska idevärld och, förstås senare, när kejsaren utropade som statsreligion den nu anpassade kristendomen, att bli ett verksamt maktmedel. Men på bekostnad av glädjen!
(Förälskelsen i Höga Visan, i hur hög grad var den förknippad med hot?) Trots allt, väckelser har brutit ut och gör det nu också men uppdraget att "påskynda Herren Jesu' tillkommelse" blir effektivare om vi presenterar Gud som trofast; allt vad Han vill det gör Han (Jes 46:10-11) och vad Han vill för alla människor det vet vi!

I Denver sa jag, rätt spontant, att jag, vad jag visste, var den ende i Sverige som aktivt driver frågan och underligt nog gäller det än. Eftersom jag aldrig passat in nånstans så gör det inte mej särskilt mycket men ganska onödigt är det. Jag tar det som ett hedersuppdrag/en kallelse och igår la jag mej i ämnet om att skapa nya församlingar och skrev ett inlägg till den som är utsedd till "koordinator" typ. Ingen, inkl samtliga präster och pastorer som jag känner till, vågar ens ta i ämnet med tång! Beror beröringsskräcken på farhågor om försämrade karriärmöjligheter eller vad är det fråga om? Ur min synvinkel, amatörteolog och beg. musikpedagog som jag är, går det alldeles utmärkt att läsa verserna som dom står, utan att ta på sej immateriella  glasögon med vår läsart installerad. Därav ovanstående länk. 

Du behöver inte svara på det här, känn dej fri, Broder! Jag skriver av mej och lättar på det inre trycket! Det här måste spridas om jag så ska bli tvungen att åka ut i parkerna...

Mvh,
Stig

lördag 11 augusti 2018

Vad (och vem) litar vi på?

Naturligtvis har vi alla auktoriteter men så småningom upptäcker man att dessa är skröpliga människor som
likt "de förnämsta experterna" ofta är uppbundna i t.ex. karriär och prestige. 

På konferensen i Providence, Rhode Island  våren 2018 talade två experter som inte alls har den gängse västerländska uppfattningen. Tex Tom Talbott Sr , filosofiprofessor och varmt kristen samt en renodlad språkvetare,professor David Konstant som skrivit en bok om just aion-begreppet.
 (The Inescapable Love of God av just Tom T rekommenderas.

Rimmar inte helvetesläran särskilt illa med glädjen i och tilliten till Gud, Fadern och också  med de många verser som pekar på Guds totala seger över det onda?
På allvar får jag intryck av att man som klassiskt troende i frågan måste betrakta Bibeln som tämligen motsägelsefull när det gäller förtroendet för Gud men också vad beträffar jämförelser vers mot vers. När man läser en översättning som går ifrån de traditionella misstolkningarna blir Bibeln mycket mer entydig, inte tvärtom. 

På många sätt liknar situationen den som gällde tungotal och andedop för hundra år sen. Traditionsbärare kämpade emot men fick ge sej. Liknande förhållande gäller nu för "under och tecken" som somliga inte vill tala om då man föreställer sej att detta enbart hörde till den första församlingen. Allt detta håller på att förändras, tack och lov. 
Vi kristna håller Bibelns budskap högt, där är vi förenade men att många värjer dej mot att Jesu' försoning är total är för mej obegripligt. Vems ärende går man då?

"Se Guds Lamm som borttar världens synd!"

Här har en av mina vänner sammanställt en lista på de bibelverser som undviks.

www.thebvbs.com

Optimism anbefalles

När inte ens kristna vågar vara optimistiska kan det vara svårt för svagt intresserade att närma sej tron, eller hur?
Vad får sökare för intryck av kristendomen när västvärldens variant vägrar att verifiera, ställa motfrågor och korrigera sej när man stöter på orimligheter. 
"Vilken värld det ska bli" när ALLA kristna har fullt förtroende för Fadern, när de VET med sej att HAN kommer att "innefatta ALLT i Kristus" och vågar hävda just detta inför en tveksam omgivning. Då kommer kristna att kunna leva ut sin lust att dela "det glada budskapet" därför att de fått sina andliga ögon öppnade för Jesu' allomfattande försoning. Ingen tvivelsjuka kommer längre att begränsa frimodigheten utan evangeliet kan avslöjas i sin fulla kraft!

De allra flesta livsåskådningar verkar utgå från att människan har ett omdöme som inte sviker, som finns tillhands när behov uppstår. När Jesus påpekade för eliten:    " Förr kommer horor och förrädare än ni!" 
så menade Han troligen att budskapet var/är så beskaffat att sjukdomsinsikt är en förutsättning för individens mottaglighet. Men med ett väsentligt tillägg; Ingen alls kommer till Gud förrän Han själv har dragit dem till sej! "För att ingen ska förhäva sej" (Rom 9) och få för sej att deras eget omdöme skulle vara något av en villkorande faktor.

torsdag 4 januari 2018

Tillräknelig...eller?

Personligen känner jag inte till någon alls som tackat ja till "evigt", ändlöst elände på bekostnad av  all möjlig salighet och glädje. I så fall vore en sån person gravt otillräknelig, en vars val vore ogiltigt. Detsamma tyckte min vän Jesus där Han hängde på korset:
"Fader, förlåt dem för de VET INTE vad de gör!"

Den bönen blev besvarad, eller hur, och då faller alla dessa besynnerliga resonemang om "människans fria vilja" - soldaterna visste ju inte vad dom gjorde - i likhet med de allra flesta av oss fåvitska fotgängare på livets villsamma vägar. 

Ihop med detta vill jag också uppmärksamma alla på Johannes Döparens ord när han såg Jesus komma mot sej:
"Se Guds lamm som BORTTAR VÄRLDENS SYND!"

Tänk om/att han hade rätt? Jag tror det - hur långa texter det än skrivs som indirekt hävdar motsatsen - och känner mej riktigt glad för det dessutom. 
Alla alternativ är sorgsna och villkorade, orimliga och hedniskt inspirerade av maktanspråk, då, under antiken och även nu.

 "Alla själar är mina" säger Gud själv och Han har betalt fullt ut och har inte för avsikt att glömma nåt vid kassan som jag själv kan göra emellanåt. Vilken tur/nåd att Han däruppe har bättre såväl korttids- som långtidsminne!

lördag 25 november 2017

En kort definiton av anhängare till nygamla tron på Guds stora plan och dess slutgiltiga genomförande

Robin Parry, en av de mest tongivande inom den evangeliskt univeralistiska rörelsen, börjar sin artikel; "Seven Myths about Universalism" med lite annat först men strax efter med denna definition:

" To begin it will be helpful to have a quick definition of Christian universalism. Christian universalists are (mostly) orthodox, Trinitarian, Christ-centred, gospel-focused, Bible-affirming, missional Christians. What makes them universalists is that they believe that God loves all people, wants to save all people, sent Christ to redeem all people, and will achieve that goal.

In a nutshell, it is the view that, in the end, God will redeem all people through Christ. Christian universalists believe that the destiny of humanity is ‘written’ in the body of the risen Jesus and, as such, the story of humanity will not end with a tomb." 

Instämmer helt med detta!

söndag 19 november 2017

Liknelsernas mål och mening

Den ömsinte fadern till "den förlorade sonen", den envise herden (som inte nöjer sej med 99%!), den envetna kvinnan som inte gav sej förrän hon hittade - och tog tillvara - det borttappade myntet...summan av deras attityd, ömsinthet, medkänsla, ja äkta kärlek syns inte i den gudsbild som helvetestron resulterar i. 
Är verkligen Gud en sämre domare än de vi har i tings- och hovrätter runtom i landet? Om en gud likt helvetestrons föreställning satt där skulle vi ha livstids- och dödsstraff för minsta snatteri! Lite bättre research och mer fungerande självkritik efterlyses härmed. En person sa till mej alldeles häromdagen:" Min gud är snäll!" och jag hade bara att helhjärtat instämma. 
Till slut, efter "Tidens fullbordan"(f.ö. en alldeles förträfflig bok i ämnet som kom ut nyligen), när "ingen tid ska givas mer" kommer Gud att "innefatta allt i Kristus" vilket gör mej glad och tacksam!

tisdag 4 oktober 2016

I boken Raising Hell, s 274, räknas upp en mängd verser som pekar på Guds plan; att att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus.

I sin fantastiskt läsvärda bok Raising Hell har Julie Ferwerda, på sid 274 som citeras nedan, redovisat några favoritställen i bibeln som anger Guds plan att frälsa ALLA. Den som vill kan ju söka via BibleGateway.com men annars kan man ju scrolla ner till "försvenskade" verser.


VERSES PROCLAIMING
GOD WILL SAVE ALL

There are perhaps hundreds of verses proclaiming God’s plan to save all, but here are just
a few of my favorites.

Genesis 12:3 2 Samuel 14:14
Psalm 22:27–29 Psalm 65:2
Psalm 86:9 Isaiah 25:6–8
Isaiah 45:22–23 Lamentations 3:31–32
Hosea 14:4 Zephaniah 3:8–9
Luke 2:10 Luke 9:55–56
Luke 23:34 John 12:32
John 12:47 John 17:2
Acts 3:20-21 Romans 5:6; 18–20
Romans 11:32–36 Romans 14:11
1 Corinthians 3:11–15 1 Corinthians 13:8
1 Corinthians 15:22–28 2 Cor. 5:18-19
Ephes. 4:5–6 Colossians 1:15–20
Colossians 3:11 I Timothy 2:5–6
Hebrews 8:11–12 James 2:13
1 John 2:2 Revelation 5:13
Revelation 15:4

Här kommer svenska översättningar:

1 Mos 12:3 I dig ska jordens alla släkten bli välsignade.

2 Samuelsboken 14:14  Alla ska vi dö, vi är som vatten som spills på marken och inte kan samlas upp igen. Men Gud tar inte bort livet, utan han tänker ut vägar så att den förskjutne inte ska vara skild från honom.

Ps 22:28-29 Alla jordens ändar ska minnas det  och omvända sig till Herren, folkens alla släkter ska tillbe inför dig, för riket är Herrens  och han råder över folken.

Psaltaren 65:2  Gud, dig lovar man i stillhet i Sion. Till dig uppfyller man löften.

Ps 86:9 Alla folk som du har gjort ska komma och tillbe  inför dig, Herre. De ska ära ditt namn.

Jesaja 25:6-8 Herren Sebaot ska på detta berg göra en festmåltid för alla folk, en festmåltid med feta rätter och lagrade viner, feta, mustiga rätter och lagrat, klarat vin.Han ska på detta berg utplåna den slöja som beslöjar alla folk, det täckelse som täcker alla folkslag. Han ska utplåna döden för evigt. Herren Gud ska torka tårarna från alla ansikten och ta bort sitt folks vanära från hela jorden, för Herren har talat.

Jesaja 45:22-23  Vänd er till mig och bli frälsta, ni jordens alla ändar, för jag är Gud och det finns ingen annan.  Jag har svurit vid mig själv, ett sanningsord har gått ut från min mun, ett ord som inte ska tas tillbaka: För mig ska alla knän böjas, alla tungor ska ge mig sin ed.

Klagovisorna 3:31 Herren förkastar ju inte för evigt. Om än han bedrövar förbarmar han sig i sin stora nåd

Hosea 14:4 Assur kan inte rädda oss, vi ska inte sitta upp på stridshästar. Vi ska aldrig mer säga: ’Vår Gud’  till våra händers verk, för hos dig får den faderlöse barmhärtighet.

Sefanja 3:8-9 Vänta därför på mig, säger Herren, på dagen då jag reser mig för att ta byte  för detta är mitt domslut: Jag ska samla folk och hämta riken för att ösa min vrede över dem, hela min glödande harm, för hela jorden ska förtäras av min lidelses eld. Då ska jag ge folken renade läppar,    och de ska alla åkalla Herrens namn och tjäna honom tillsammans

Lukasevangeliet 2:10 Men ängeln sade: "Var inte rädda! Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket.

Lukasevangeliet 9:55-56 Men Jesus vände sig om och tillrättavisade dem. Och de gick vidare till en annan by. Vissa senare handskrifter tillägger: "Han sade: Ni vet inte av vilken ande ni är. Människosonen har inte kommit för att fördärva människors själar utan för att frälsa dem."

Lukasevangeliet 23:34  Men Jesus sade: "Far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör!"

Johannesevangeliet 12:32 "Och när jag blivit upphöjd från jorden, ska jag dra alla till mig."

Johannesevangeliet 12:47  Om någon hör mina ord och inte håller dem, så dömer inte jag honom, för jag har inte kommit för att döma världen utan för att frälsa världen.

Johannesevangeliet 17:2  Du har gett honom makt över alla människor, för att han ska ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom.

Apostlagärningarna 3:20-21 ...och tider av nytt liv kommer från Herrens ansikte och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det återupprättas som Gud från urminnes tid har förkunnat genom sina heliga profeters mun.

Romarbrevet 5:6 För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i de ogudaktigas ställe.

Romarbrevet 5:18-20  Alltså: liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet lett till ett frikännande, till liv för alla människor.  Liksom de många stod som syndare genom en enda människas olydnad, så ska också de många stå som rättfärdiga genom den endes lydnad.  Dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer.

Romarbrevet 11:32-36  Gud har gjort alla till fångar under olydnaden för att sedan förbarma sig över alla. O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte        hans domar, hur ofattbara hans vägar! Vem har förstått Herrens sinne? Eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har gett honom något först så att han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Hans är äran i evighet. Amen.

Romarbrevet 14:11  Det står skrivet: Så sant jag lever, säger Herren, för mig ska varje knä böjas och varje tunga prisa Gud.

1 Korintierbrevet 3:11-15  Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och ädelstenar eller med trä, hö och halm,  så ska det visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska visa det, för den uppenbaras i eld och elden ska pröva hur vars och ens verk är. Om det verk som någon har byggt består, ska han få lön. Men om hans verk brinner upp ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld.

1 Korintierbrevet 13:8 Kärleken upphör aldrig. Men profetiorna ska försvinna, tungomålen ska tystna och kunskapen försvinna.

1 Korintierbrevet 15:22-28 Liksom alla dör i Adam, så ska också alla göras levande i Kristus. Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och därefter, när han kommer, de som tillhör honom. Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud Fadern sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft.  Han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter.  Som den sista fienden berövas döden sin makt,  för allt har han lagt under hans fötter. Men när det sägs att allt är lagt under honom gäller det självklart inte Gud som har lagt allt under Kristus. Och när allt blivit lagt under honom, då ska Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, så att Gud blir allt i alla.

2 Korintierbrevet 5:18-19  Och allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst.  Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott oss försoningens ord.

Efesierbrevet 4:5-6...en Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas Far, han som är över alla, genom alla och i alla.

Kolosserbrevet 1:15-20  Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat,  för i honom skapades allt i himlen och på jorden: synligt och osynligt, tronfurstar och herradömen, härskare och makter – allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt, och allt hålls samman genom honom. Och han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste.  Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid genom honom både på jorden och i himlen.

Kolosserbrevet 3:11 Här är ingen längre grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar, skyt, slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla.

1 Timoteusbrevet 2:5-6  Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor: människan Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen för alla. Detta vittnesbörd skulle frambäras när tiden var inne...

Hebreerbrevet 8:11-12  Då ska ingen mer behöva undervisa sin landsman, ingen sin broder och säga: "Lär känna Herren!" Alla kommer att känna mig, från den minste av dem till den störste, för jag ska i nåd förlåta deras missgärningar och aldrig mer minnas deras synder.

Jakobs brev 2:13  Domen blir obarmhärtig över den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen.

1 Johannesbrevet 2:2  Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.

Uppenbarelseboken 5:13  Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns i dem hörde jag säga: "Honom som sitter på tronen, honom och Lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och makten i evigheters evighet!"

Uppenbarelseboken 15:4  Vem skulle inte vörda dig, Herre, och prisa ditt namn? Bara du är helig,       och alla folk ska komma och tillbe inför dig, för dina rättfärdiga domar har uppenbarats."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En aav mina absoluta favoriter är Efesierbrevet 1:9-12

"Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus, den plan som skulle genomföras när tiden var inne: att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus.
I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin viljas beslut..."

tisdag 6 september 2016

The Forgotten Gospel - en konferens i Denver, Colorado under första helgen i augusti 2016.

Här är den fantastiska konferensen jag besökte i Denver under första helgen i augusti:
http://www.theforgottengospel.com/ som höll till i en vacker och stilfull, hundraårig kyrka som kallas för The Sanctuary Downtown.
Där träffade jag flera av de författare vars böcker jag redan läst -
Gerry Beauchemin - http://www.hopebeyondhell.net/
Hans bok, Hope Beyond Hell, kan läsas gratis på nätet eller laddas ner i två versioner. Den kortare har jag översatt så vi gjorde en överenskommelse att jag får lägga ut den på min sida!
Gary Amirault - http://tentmaker.org/ En otroligt omfångsrik sida!
samt en filosofiprofessor; Thomas Albott som just har skickat mej sin bok som de andra ofta citerar från:
The Inescapable Love of God Gissa om jag ser fram emot den läsningen!
Men där köpte jag det sista exemplaret av Raising Hell av en för mej ny stjärna, Julie Ferwerda vars bok finns gratis i två versioner som pdf-filer.
Håller precis på att läsa den fullständiga upplagan. Jättebra, och dom översvallande recensioner hon fått är verkligen välförtjänta!
Här är hennes egen sida: http://www.julieferwerda.com/
Vill man ha pappersböckerna så finns dom förstås på Amazon.com
som liksom jag tycker att detta var en höjdpunkt i ens kristna liv; att få träffa människor som fått ett större förtroende för Guds förmåga att "bli ALLT i ALLA" och "innefatta ALLT i Kristus, ALLT i himlen och ALLT på jorden".
Sen ett par år har fem.sex böcker blivit lästa (tre av författarna var där!) men på "kyrktorget" var ca femti böcker i ämnet utställda! Min tolkning av detta blir alltså att Chiristian Universalism, apokatastasis har kommit tillbaka på allvar och med det refererar jag till det faktum att före Tertullianus (år 160-220) och Augustinus (354-430) var detta synsätt helt dominerande och självklart vilket kan utläsas bl.a. av vad Paulus skriver om - och från hans berömda tal till hedningarna; han varnar inte alls för några ändlösa straff!.
Angående översättningsproblem - på svenska är Helge Åkessons översättning oersättlig/oöverträffad! På engelska får YLT rekommenderas - finns i Bibel-appen. (Young´s Literal Translation)

onsdag 22 juli 2015

Förtroende för Gud.(Publ. i DAGEN 20150612)

Vi behöver upprätta förtroendet för Gud!


Jesu varningar för att bedriva ondska gäller alltjämt

Likt andra helvetestroende är Sven D. övertygad om att både Jesus och Paulus talar om ändlösa, eviga straff (Dagen 5/6). Men det gör de inte utan om tidsåldriga, eoniska samt rehabiliterande reningsprocedurer. Gud representeras av eld i hela Skriften och det ord som översatts till förgås – kolasis – handlar ursprungligen om tuktan av fruktträd, alltså något konstruktivt. Den passage (Matteus 25:46) som citeras mest som stöd för Sven Degerfeldts teologi borde ha översatts så här: ”Och dessa ska gå bort till tidsåldrig tuktan, men de rättfärdiga till tidsåldrigt liv.” Detta gjorde Helge Åkesson som hade möjlighet att dagligdags läsa Bibeln på grundspråken.
Glöm inte att Paulus fick nåd att se längre än det som Uppenbarelseboken behandlar. Efter ”tidernas fullbordan”, tidsåldrarnas slut, kommer Gud att ”innefatta allt i Kristus” (Ef 1:9-11, min kursivering) vare sig vi tror på det eller inte!
Det finns ingen anledning att enbart tro på första halvan av Rom 5:18 men inte på den andra när det står ”alla människor” i båda fallen. Det här behöver ingen kreativ tolkning och dessutom står det lite senare att nåden överflödar desto mer än synden, inte desto mindre!
Har människans illa informerade beslutskapacitet (läs vilja!) en högre status än Guds egen vilket helvetestron automatiskt gör gällande? Den klassar effektivt en mängd väsentliga verser som poetiska överdrifter och tvingar läsaren till halsbrytande omtolkningar av klartexten.
I Upp 1:17 står det att ”någon som liknade en människoson” sa: ”Frukta icke … jag har nycklarna till döden och dödsriket.” Han, Jesus, kommer att använda nycklarna till befrielse, var så säker!
De flesta av alla mina fina kristna vänner verkar inte tro på Svens tes, de har nämligen satt barn till världen trots de fruktansvärda odds som skulle gälla om han hade rätt. De förefaller inte att på allvar tro att Gud som är såväl god som rättfärdig skulle komma med uppmaningen ”föröken eder och uppfyll jorden!” i full vetskap om att de flesta skulle komma att lida i oändlig tid. Vi kan lugnt låta vårt ”inre döma vad rätt är”. Jesus frågade varför man inte gjorde just detta!
Jesu varningar för att bedriva ondska gäller alltjämt, för både IS-anhängare (!) och andra men att konsekvenserna skulle bli ändlösa är direkt bibelstridigt och att antyda att Gud skulle förlora ens i mindre utsträckning är för mig närmast otillständigt.
Mitt ärende är, kort uttryckt, att i möjlig mån upprätta förtroendet för Gud, vår Fader. Man skulle verkligen önska att Paulus uppmaning till Timoteus skulle börja följas i alla våra kyrkor; ”...vi har satt vårt hopp till Gud, som ger liv och är Frälsaren för alla människor, först och främst för de troende. Detta skall du inskärpa och lära ut” (1 Tim 4:10-11, min kursivering).

Jesu försoningsverk är totalomfattande (i DAGEN 20150521)

Till min stora glädje fick jag ett par alster införda i tidningen DAGEN. Här kommer det första från 20150521. Efter det kom ett debattinlägg som jag inte blev helt klok på, dvs om vederbörande sa till eller ifrån - bu eller bä. Den femte eller sjätte juni skrev Sven D ett genmäle där han ville klassa "kristen universalism" som orimlig vilket gav mej tillfälle att komplettera med ytterligare något argument vilket infördes 20150612.

Sen blev det tyst vilket jag inte riktigt kan begripa . Min målsättning var iaf att i möjligaste mån smula sönder de vanligaste argumenten för ddu-läran och visa att den inte innehåller några substanser överhuvudtaget som skulle göra den till det tvingande alternativet!  

Beror tystnaden på att man föreställer sej att en kristen måste låtsas tro på ddu och absolut aldrig erkänna sin "otro"? Eller, tjusiga tanke, har jag varit så övertygande att man kollektivt har lagt sej platt? Att alltihop skulle vara helt likgiltigt går inte att förstå enligt mej...

----

Jesu försoningsverk är 

totalomfattande

Evangeliet är faktiskt glatt och pekar mot en total seger

Har vi möjligen hamnat snett i vår teologi när pastorer och teologer inte känner sig säkra på vilka som ”kommer in i himlen”? Efter åratals funderingar i ämnet kan jag inte annat än dra slutsatsen att Jesu försoningsverk är totalomfattande. Om inte så får vi faktiskt kasta väldigt många bibeltexter på ”historiens skräphög”. 
I Efesierbrevets första kapitel (1:9-11) står det att Gud har låtit  oss  få  veta  sin ”plan som skulle g­enomföras när tiden var inne: att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus.”
Begrep verkligen inte Paulus hur ordet alla skulle uppfattas både i denna vers och i till exempel Rom 5:18: ”Alltså: liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla männi­skor lett till en frikännande dom som leder till liv.” Det står ”alla människor” både när det gäller Adams syndafall i början av versen och i slutet där det syftas på Jesu försoning. I vår tradition tror vi bara på början av versen.
Har vi möjligen övervärderat människans så kallade fria vilja på bekostnad av Guds - ”... honom som utför allt efter sin viljas beslut” (Ef 1:11)? Ingen med en allvarligt reflekterad mänsklig erfarenhet kan väl omfatta idén om människans fria vilja.
Alla dessa fasansfulla öden i Syrien, Afrika och i Medelhavet talar tydligt om något helt annat. I Rom 9:16 står det: ”Alltså beror det inte på någon människas vilja eller strävan utan på Guds barmhärtighet.” 
Vem syftar följande på: ”Han har gjort alla till olydnadens fångar för att sedan förbarma sig över alla”? Vi får nog finna oss i att leva i Guds stora och dramatiska berättelse som enligt Paulus kommer att få ett lyckligt slut då Gud ska bli ”allt i alla”. (1 Kor 15:22-28) 
Inom tämligen trånga ramar har vi ”fria” val men världens och människans slutliga öde bestäms av Guds vilja och genom att Han ”innefattar allt i Kristus.” I annat fall har Hans plan fallerat, eller hur?
I Jesaja 46:10–11 säger Han själv ”... allt vad jag vill kommer jag att göra.” Det Han vill är exakt vad Han gör! En av konsekvenserna av dessa bibelställen är också att den kända meningen i 1 Tim 2:4 (”... Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skall bli frälsta ...”) får en djupare innebörd och kommer att besannas när Jesus, när Han blir upphöjd, enligt egen utsaga kommer att ”dra alla ” till sig! (Det grekiska ordet betyder slita!)
Ingen av dessa citerade verser verkar platsa i vår tradition och då kan jag inte annat än hänvisa till Jesus själv då Han utbrister i Markus 7:13: ”Ni upphäver Guds ord genom de stadgar som ni följer och för vidare.”
Vi får nog lov att böja oss i så mycket ödmjukhet vi kan uppbringa och medge att vi underskattat omfattningen av Guds försoning genom Jesus Kristus. Evangeliet är faktiskt glatt och pekar mot en total seger, eller hur?