tisdag 14 januari 2014

En intention

Fattas det inte ögonöppnare? De orimligheter som vår tradition, helvetesteologin medför och som är till nackdel för både budskap och Gudsuppfattning är inte tillräckligt uppmärksammade.

Böcker och artiklar i ämnet har skrivits men ofta har inte traditionens och kulturens påverkan på översättarna behandlats. Det faktum att fler och fler översättningar, inte enbart på engelska, mer och mer utelämnar ordet helvete och även begreppet ändlösa straff borde på sikt kunna leda till att kristenheten får en mer sammanhållen och budskapsenlig uppfattning av Guds natur och Hans viljas överensstämmelse med Hans verk och “rådslut”.