lördag 20 november 2021

Uppenbarelseboken i all ära men...

 Uppenbarelseboken i all ära men som det ser ut beskriver Paulus fullkomningen som kommer att ske ännu senare i tex 1Kor 15:22-28 där Gud ska bli "ALLT i ALLA". Om man inte tar till sig det kommer man "obönhörligen" att anamma en syn på Bibeln som varande hopplöst motsägelsefull. De helvetestroende jag kommunlcerat med verkar ha den bibelsynen men inser det sällan.

Det här med "kontext" är en egendomlig vanföreställning som ingalunda är stödd av Bibelns egna förgrundsgestalter; 

Petrus på pingstdagen citerade verser från GT som dagens "teologer" inte skulle godkänna som ingående i någon som helst "kontext".
 Likaså Jesus själv på korset som helt fritt refererade till olika Psaltarpsalmer. Glöm i stort sett allt vad kontext heter eftersom Bibelns texter enbart kan förstås med den Helige Andes ljus. 

Jesus predikade för folket med bilder och liknelser "för att de INTE skulle förstå". Detta upprepas i evangelierna och är fullständigt obegripligt om man envisas med att betrakta Gud som universums största förlorare vilket helvetestron ger vid handen.
Om man i stället inser att kristna är "utvalda före världens begynnelse" och att ALLA människor kommer att bli frälsta "vid tidens fullbordan" enligt tex Ef 1:9-12 då öppnas lite fler luckor till det glada budskapet och helvetestron framstår som det djävulskt uträknade sättet att underminera den på alla plan underbara relation mellan Gud och människa som en dag blir verklighet och som i sig utgör essensen i Guds plan, redan från början av den stora kosmiska berättelsen.