fredag 12 december 2014

Paulus fick se längre...

Om inte ALLA, bokstavligen alla kommer till himlen till slut får vi klippa ut ett flertal verser ur bibeln( t.ex. Ef 1:9-11, Jesaja 46:10-11, Rom 5:18, 1 tim 4:10 m.fl.) och det är knappast nödvändigt.

Systemfelet i vår tradition ligger i att översättningarna av ordet aioun, aiounos(stavningen varierar i västvärlden). I stället för tidsålder, tidsåldrigt (varför inte eon, eoniskt?)som Åkesson använde blev det evig, evigt(=ändlös tid) vilket skapar onödiga motsägelser i Skriften. Felen kommer alltså inte i grundtexten utan efter dåliga och rentav felaktiga översättningar!

Paulus poängterar och fastslår att Jesu´försoning är allomfattande och att detta är Guds generalplan redan från början. Guds rättfärdiga domar har sin verkan och Jesus varnar uttryckligen för detta men till slut (t.ex. i1 Kor 15:22-28) kommer Gud att övervinna ALL ondska och dess verkningar och då kommer bl.a. bergspredikan att bli bokstavligen verklighet! Vare sej jag eller någon annan tror på detta så blir det så, var så säker; Det står så här i Bibeln och då blir det så.

Vi är vana att tänka att Uppenbarelse boken beskriver slutet på dramat men Paulus fick se längre än så!

torsdag 11 december 2014

"..såsom i Adam alla dö, så skola ock i Kristus alla göras levande"

Att medverka till att Guds rike blir "såsom i himlen, så ock på jorden" är, förutom missionsbefallningen, vårt uppdrag, vi som är "utvalda före världens begynnelse". 

Livets mening är relationer, vertikala och horisontella - för Gud är kärlek och just kärlek förutsätter en mottagare och ungefär där ligger vårt livs mening. När vi kommit att älska Gud blir meningen för vår egen del underordnad Guds eget syfte och där kanske det finns en gräns för vår fattningsförmåga, åtminstone så länge vi befinner oss här nere i "tåredalen". Onekligen stimulerande att tänja på denna gräns! 

Om man tror på någon av dessa alternativa läror;"den dubbla utgången" eller annihilationismen  kan man inte tro på 
Ef 1:9-11 eller Rom 5:18. Inte heller 1 Tim 4:10 och 1 Kor 15:22-28. ALLA, ALLA och ALLA! 

Konstigt nog så tror alla, i likhet med mej, på det allmänna syndafallet men när det kommer till den allmänna upprättelsen som anges vara precis lika allomfattande upphör bibeltroheten. Just detta med "..såsom i Adam alla dö, så skola ock i Kristus alla göras levande" står ju också i Rom 5:18 plus fler ställen. Att ALLA mörkrets makter ska böja sej inför Kristus antyds redan i GT. 

Då så, säger jag bara, då så! //:-)

måndag 8 december 2014

Det troligen viktigaste huvudtemat i Helge Åkessons livssyn.

Blev påmind om denna min käpphäst när jag läste i fredagens DAGEN (20141205) om Helge Åkesson och hans unikt grundtexttrogna bibelöversättning;
"Vandraren som fick 200 000 följare" - ett 110-årsjubileum av hans död.
Så här står det t.ex. i faktarutan om hans teologiska grundsyn:
"◆ Människan
ska dömas efter
sina gärningar,
men får sina
synder förlåtna
i Jesu namn om
hon bekänner
dem. Hon blir då
ren och kan ha
gemenskap med
Gud. Det finns
inget evigt straff,
syndaren får utstå
ett tidsåldrigt
straff, för att
därefter förenas
med Gud
."
Precis vad jag och många andra försöker framhålla - en sammanfattning av Bibelns grundtext utgör faktiskt ett mycket glatt budskap om att Gud vinner allt, inte förlorar merparten av mänskligheten. Men hjälp vilket egendomligt motstånd jag möter från annars beskedliga medkristna, för stunden framstår dom rentav som "motkristna"! Ibland har jag frågat mej vem eller vilka är det dom inte vill ha med "i tidernas fullbordan", citat från (Ef 1:9)?