tisdag 4 oktober 2016

I boken Raising Hell, s 274, räknas upp en mängd verser som pekar på Guds plan; att att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus.

I sin fantastiskt läsvärda bok Raising Hell har Julie Ferwerda, på sid 274 som citeras nedan, redovisat några favoritställen i bibeln som anger Guds plan att frälsa ALLA. Den som vill kan ju söka via BibleGateway.com men annars kan man ju scrolla ner till "försvenskade" verser.


VERSES PROCLAIMING
GOD WILL SAVE ALL

There are perhaps hundreds of verses proclaiming God’s plan to save all, but here are just
a few of my favorites.

Genesis 12:3 2 Samuel 14:14
Psalm 22:27–29 Psalm 65:2
Psalm 86:9 Isaiah 25:6–8
Isaiah 45:22–23 Lamentations 3:31–32
Hosea 14:4 Zephaniah 3:8–9
Luke 2:10 Luke 9:55–56
Luke 23:34 John 12:32
John 12:47 John 17:2
Acts 3:20-21 Romans 5:6; 18–20
Romans 11:32–36 Romans 14:11
1 Corinthians 3:11–15 1 Corinthians 13:8
1 Corinthians 15:22–28 2 Cor. 5:18-19
Ephes. 4:5–6 Colossians 1:15–20
Colossians 3:11 I Timothy 2:5–6
Hebrews 8:11–12 James 2:13
1 John 2:2 Revelation 5:13
Revelation 15:4

Här kommer svenska översättningar:

1 Mos 12:3 I dig ska jordens alla släkten bli välsignade.

2 Samuelsboken 14:14  Alla ska vi dö, vi är som vatten som spills på marken och inte kan samlas upp igen. Men Gud tar inte bort livet, utan han tänker ut vägar så att den förskjutne inte ska vara skild från honom.

Ps 22:28-29 Alla jordens ändar ska minnas det  och omvända sig till Herren, folkens alla släkter ska tillbe inför dig, för riket är Herrens  och han råder över folken.

Psaltaren 65:2  Gud, dig lovar man i stillhet i Sion. Till dig uppfyller man löften.

Ps 86:9 Alla folk som du har gjort ska komma och tillbe  inför dig, Herre. De ska ära ditt namn.

Jesaja 25:6-8 Herren Sebaot ska på detta berg göra en festmåltid för alla folk, en festmåltid med feta rätter och lagrade viner, feta, mustiga rätter och lagrat, klarat vin.Han ska på detta berg utplåna den slöja som beslöjar alla folk, det täckelse som täcker alla folkslag. Han ska utplåna döden för evigt. Herren Gud ska torka tårarna från alla ansikten och ta bort sitt folks vanära från hela jorden, för Herren har talat.

Jesaja 45:22-23  Vänd er till mig och bli frälsta, ni jordens alla ändar, för jag är Gud och det finns ingen annan.  Jag har svurit vid mig själv, ett sanningsord har gått ut från min mun, ett ord som inte ska tas tillbaka: För mig ska alla knän böjas, alla tungor ska ge mig sin ed.

Klagovisorna 3:31 Herren förkastar ju inte för evigt. Om än han bedrövar förbarmar han sig i sin stora nåd

Hosea 14:4 Assur kan inte rädda oss, vi ska inte sitta upp på stridshästar. Vi ska aldrig mer säga: ’Vår Gud’  till våra händers verk, för hos dig får den faderlöse barmhärtighet.

Sefanja 3:8-9 Vänta därför på mig, säger Herren, på dagen då jag reser mig för att ta byte  för detta är mitt domslut: Jag ska samla folk och hämta riken för att ösa min vrede över dem, hela min glödande harm, för hela jorden ska förtäras av min lidelses eld. Då ska jag ge folken renade läppar,    och de ska alla åkalla Herrens namn och tjäna honom tillsammans

Lukasevangeliet 2:10 Men ängeln sade: "Var inte rädda! Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket.

Lukasevangeliet 9:55-56 Men Jesus vände sig om och tillrättavisade dem. Och de gick vidare till en annan by. Vissa senare handskrifter tillägger: "Han sade: Ni vet inte av vilken ande ni är. Människosonen har inte kommit för att fördärva människors själar utan för att frälsa dem."

Lukasevangeliet 23:34  Men Jesus sade: "Far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör!"

Johannesevangeliet 12:32 "Och när jag blivit upphöjd från jorden, ska jag dra alla till mig."

Johannesevangeliet 12:47  Om någon hör mina ord och inte håller dem, så dömer inte jag honom, för jag har inte kommit för att döma världen utan för att frälsa världen.

Johannesevangeliet 17:2  Du har gett honom makt över alla människor, för att han ska ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom.

Apostlagärningarna 3:20-21 ...och tider av nytt liv kommer från Herrens ansikte och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det återupprättas som Gud från urminnes tid har förkunnat genom sina heliga profeters mun.

Romarbrevet 5:6 För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i de ogudaktigas ställe.

Romarbrevet 5:18-20  Alltså: liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet lett till ett frikännande, till liv för alla människor.  Liksom de många stod som syndare genom en enda människas olydnad, så ska också de många stå som rättfärdiga genom den endes lydnad.  Dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer.

Romarbrevet 11:32-36  Gud har gjort alla till fångar under olydnaden för att sedan förbarma sig över alla. O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte        hans domar, hur ofattbara hans vägar! Vem har förstått Herrens sinne? Eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har gett honom något först så att han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Hans är äran i evighet. Amen.

Romarbrevet 14:11  Det står skrivet: Så sant jag lever, säger Herren, för mig ska varje knä böjas och varje tunga prisa Gud.

1 Korintierbrevet 3:11-15  Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och ädelstenar eller med trä, hö och halm,  så ska det visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska visa det, för den uppenbaras i eld och elden ska pröva hur vars och ens verk är. Om det verk som någon har byggt består, ska han få lön. Men om hans verk brinner upp ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld.

1 Korintierbrevet 13:8 Kärleken upphör aldrig. Men profetiorna ska försvinna, tungomålen ska tystna och kunskapen försvinna.

1 Korintierbrevet 15:22-28 Liksom alla dör i Adam, så ska också alla göras levande i Kristus. Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och därefter, när han kommer, de som tillhör honom. Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud Fadern sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft.  Han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter.  Som den sista fienden berövas döden sin makt,  för allt har han lagt under hans fötter. Men när det sägs att allt är lagt under honom gäller det självklart inte Gud som har lagt allt under Kristus. Och när allt blivit lagt under honom, då ska Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, så att Gud blir allt i alla.

2 Korintierbrevet 5:18-19  Och allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst.  Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott oss försoningens ord.

Efesierbrevet 4:5-6...en Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas Far, han som är över alla, genom alla och i alla.

Kolosserbrevet 1:15-20  Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat,  för i honom skapades allt i himlen och på jorden: synligt och osynligt, tronfurstar och herradömen, härskare och makter – allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt, och allt hålls samman genom honom. Och han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste.  Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid genom honom både på jorden och i himlen.

Kolosserbrevet 3:11 Här är ingen längre grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar, skyt, slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla.

1 Timoteusbrevet 2:5-6  Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor: människan Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen för alla. Detta vittnesbörd skulle frambäras när tiden var inne...

Hebreerbrevet 8:11-12  Då ska ingen mer behöva undervisa sin landsman, ingen sin broder och säga: "Lär känna Herren!" Alla kommer att känna mig, från den minste av dem till den störste, för jag ska i nåd förlåta deras missgärningar och aldrig mer minnas deras synder.

Jakobs brev 2:13  Domen blir obarmhärtig över den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen.

1 Johannesbrevet 2:2  Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.

Uppenbarelseboken 5:13  Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns i dem hörde jag säga: "Honom som sitter på tronen, honom och Lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och makten i evigheters evighet!"

Uppenbarelseboken 15:4  Vem skulle inte vörda dig, Herre, och prisa ditt namn? Bara du är helig,       och alla folk ska komma och tillbe inför dig, för dina rättfärdiga domar har uppenbarats."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En aav mina absoluta favoriter är Efesierbrevet 1:9-12

"Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus, den plan som skulle genomföras när tiden var inne: att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus.
I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin viljas beslut..."

tisdag 6 september 2016

The Forgotten Gospel - en konferens i Denver, Colorado under första helgen i augusti 2016.

Här är den fantastiska konferensen jag besökte i Denver under första helgen i augusti:
http://www.theforgottengospel.com/ som höll till i en vacker och stilfull, hundraårig kyrka som kallas för The Sanctuary Downtown.
Där träffade jag flera av de författare vars böcker jag redan läst -
Gerry Beauchemin - http://www.hopebeyondhell.net/
Hans bok, Hope Beyond Hell, kan läsas gratis på nätet eller laddas ner i två versioner. Den kortare har jag översatt så vi gjorde en överenskommelse att jag får lägga ut den på min sida!
Gary Amirault - http://tentmaker.org/ En otroligt omfångsrik sida!
samt en filosofiprofessor; Thomas Albott som just har skickat mej sin bok som de andra ofta citerar från:
The Inescapable Love of God Gissa om jag ser fram emot den läsningen!
Men där köpte jag det sista exemplaret av Raising Hell av en för mej ny stjärna, Julie Ferwerda vars bok finns gratis i två versioner som pdf-filer.
Håller precis på att läsa den fullständiga upplagan. Jättebra, och dom översvallande recensioner hon fått är verkligen välförtjänta!
Här är hennes egen sida: http://www.julieferwerda.com/
Vill man ha pappersböckerna så finns dom förstås på Amazon.com
som liksom jag tycker att detta var en höjdpunkt i ens kristna liv; att få träffa människor som fått ett större förtroende för Guds förmåga att "bli ALLT i ALLA" och "innefatta ALLT i Kristus, ALLT i himlen och ALLT på jorden".
Sen ett par år har fem.sex böcker blivit lästa (tre av författarna var där!) men på "kyrktorget" var ca femti böcker i ämnet utställda! Min tolkning av detta blir alltså att Chiristian Universalism, apokatastasis har kommit tillbaka på allvar och med det refererar jag till det faktum att före Tertullianus (år 160-220) och Augustinus (354-430) var detta synsätt helt dominerande och självklart vilket kan utläsas bl.a. av vad Paulus skriver om - och från hans berömda tal till hedningarna; han varnar inte alls för några ändlösa straff!.
Angående översättningsproblem - på svenska är Helge Åkessons översättning oersättlig/oöverträffad! På engelska får YLT rekommenderas - finns i Bibel-appen. (Young´s Literal Translation)