tisdag 2 maj 2023

Hädiska ideér?

Läs både början och slutet av Rom 5:18 och försök att upptäcka det omöjliga i att acceptera "ALLA människor" i början men inte i slutet av en och samma vers, skriven av en och samma författare, Paulus, världens mest seriösa filosof som fick Guds plan uppenbarad på ett unikt sätt! Varför vill man inte ens svara på nämnda logiska problem? Jag brukar inte få något svar på dessa två väsentliga frågor: * Hur kunde Gud uppmana människan att "föröka sig och uppfylla jorden" när Han (om helvetestron vore rätt)då är fullt medveten om att de allra flesta hamnar i oändliga lidanden i en aldrig avslutad framtid? Vad skulle detta göra med vår bild av Gud? Skulle några uppriktiga lovsånger sjungas isf, och varför? Av skräck inför denne förfärlige Gud som inte alls stämmer med den Fader som Jesus förgäves försökte måla upp i liknelserna? * Problematiken med att kristna är överens om att "ALLA människor" föll i synd men inte om att "ALLA människor" får "en friande dom som leder till liv"" vilket står, tydligt och klart i en och samma vers. Ge er, ni ologiska helvetesivrare! Att stämpla Bibelns ursprungliga, GLADA budskap som initierat av fan själv duger knappast när vi andra kan citera "ALLT i ALLA", "ALLA människor", "BORTTAR världens synd", "VÄRLDENS Frälsare ", hundra % av fårskocken o.s.v. Och frågan:"Varför håller du på?" riktar vi tillbaka till er som vill minimera Jesu' försoning! Personligen skulle jag inte vilja ta i såna hädiska ideer med tång.

söndag 30 april 2023

Ordet ALLA

Ordet ALLA behöver mycket sällan tolkas överhuvudtaget, alla begriper vad det syftar på och Paulus var ingen dumskalle. En enda vers som är övertydlig, Romarbrevet 5:18 går inte att resonera bort! Alla kristna grupperingar är överens om att början avser syndafallets verkan på ALLA människor. Där används "ALLA människor" och ingen protesterar. Men, men...slutet på SAMMA vers gör att helvetesivrarna går igång och plötsligt vill man diskutera vad "ALLA" betyder, i SAMMA vers. Om det betyder något annat än i början har man reducerat Paulus till en illiterat fåntratt som inte borde ha haft tillgång till överhuvudtaget några skrivdon, eller hur? I mitt tycke är denna vers tillräcklig för att kasta bort ALL helvetestro, dit där den hör hemma, på historiens skräphög. Helvetestroende är och förblir intellektuellt ohederliga om de inte går med på nämnda och fullt logiska resonemang/läsning) tolkning. Vi har kommit till vägs ände i detta ämne och jag välkomnar de nya och glada supportrarna som förhoppningsvis lyfter sina händer mot skyn, mot Fadern som "utgav sin enfödde Son" för att hela världens synd skulle bli BORTTAGEN. Det är värt att sjunga alla möjliga lovsånger för detta! Alternativet är ju enbart beklämmande och oförsvarligt med tanke på denna vers som Paulus skrev i samklang med början av t.ex. Kolosserbrevet och Efesierbrevet. Gud är bättre än sitt rykte!

lördag 1 april 2023

Tusen år som en dag...

 För hundrade gången, aion, eon är inte liktydigt med evig, ändlös tid. Glöm det!

Kristna har i alla tider varit mer eller mindre medvetna om tidens förgänglighet...och relativitet pga att "...för Gud är tusen år som en dag" och vice versa. 
Enligt Einstein är tiden och rummet förknippade med varandra och då får verser om en ny himmel och en ny jord en ny belysning. Aion kan mycket sällan läsas som ändlös tid, isf om Gud!

Ändlös tid förekom inte som begrepp, varken i judiskt eller grekiskt tänkande. Eon är en tidsperiod, en tidsålder. 
I den kommande tidsåldern har både fåren och getterna gått till liv respektive eoniskt straff(snarare tuktan). 

Ämnet tidsåldrar, jämte utkorelsen, är sorgligt försummat pga helvetestron. Man värjer sig för att hamna i kalvinism, helt förståeligt, men vill inte se att Guds plan för skapelsen är att upprätta den, helt och hållet.. Varför? 
Då liknar man faktiskt den sura storebrorsan till den förlorade sonen, eller hur? 
Eller de trädgårdsarbetare som jobbat hela dagen och ilsknade till när prokrastinerarna fick samma summa i lönekuvertet. Dom hade ju ingen fackförening på den tiden...

Om man så vill blir etiketten snarare kristen universalism;
 
Bibeln är målbilden och varken "den dubbla utgången", eller lightversionen av den, annihilationismen stämmer med Bibeln som gång på gång framhåller Guds avsikt med sin älskade skapelse, att upprätta den och då särskilt människan, Guds avbild.
Försoningen genom Jesus är avsedd för HELA skapelsen;
"Ty så älskade Gud världen..." är inledningen till Johannes 3:16-17. Där förekommer tyvärr ett ordval som leder tankarna åt fel håll. "...bli tuktad" är mer likt grundtexten än "gå förlorad" eftersom det grekiska ordet kommer från tuktan av fruktträd vilket naturligtvis är en konstruktiv åtgärd...inte motsatsen.
Läs på!


fredag 31 mars 2023

Trots allt kan AI ge ett skoningslöst betyg?

 Liksom många andra kan jag se med viss skepsis på AI och dess framfart, möjligheter och risker.

På vissa områden där mänskligt omdöme, färgat av traditionellt tänkande, blockeringar, emotioner och inte minst revansch samt ren och skär egoism inte räcker till för rationellt fattade beslut...kan kanske AI se klarare?

Här har en teolog matat in Bibeln och uppmanat AI att analysera den vedertagna diskrepansen mellan synen på Guds allmakt och Hans förmåga att återupprätta skapelsen.
För vad det är värt, bedöm själva!

En central biblisk lära

Ett av flera problem är överskattningen av människans "fria vilja", så till den milda grad att den får en större effekt än Guds dito. "Men man måste ta emot..." sägs det fastän Bibeln inte verifierar detta. * Tvärtom utser Gud Egyptens härskare, Farao, till judarnas förföljare med känt resultat. * Soldaterna vid korset blev inte tillfrågade om de ville bli förlåtna... det blev de ändå;" Fader förlåt dem för de vet inte vad de gör!" bad Jesus. Ibland kan man undra varför det är så tyst om "utkorelsen", det fenomen att Gud har "...före världens begynnelse" utsett vilka som ska vara kristna och få sina respektive uppdrag i "Herrens tjänst". Svaret är nog att den kollektiva vanföreställning om ändlösa straff fått tänkandet att leda till att - " Då har Han ju även förutbestämt vilka som ska hamna i helvetet!", den s.k. predestinationsläran som är en enda lång missuppfattning av Bibelns budskap om skapelsens upprättelse "vid tidens fullbordan", dvs efter flera återstående eoner/tidsåldrar. Gud har förutbestämt/predestinerat ALLA människor till att befolka himmelriket efter diverse helgelse och "rengöringsprocesser", t.ex. den brinnande sjön som omnämns i Uppenbarelseboken. Gud liknas faktiskt vid en guldsmed som inte alls bränner upp ädelmetallerna (vi människor) utan skräpet som råkat hamna i degeln. www.tentmaker.org www.absoluteall.blogspot.se Att vår tradition blivit kontaminerad med läran om oändliga plågor är mycket problematiskt eftersom vår föreställning om både Gud och om Hans frälsningsplan därigenom blivit så till den grad skev att den mer liknar en hädelse än en lovprisning; Guds plan blir i princip omöjlig att genomföra pga att människans "fria vilja" blir den avgörande faktorn, alltså placeras i en högre kategori än Guds plan. Hur rimligt är det? "Gud tvingar ingen!" sägs det fast i min urkund, Bibeln, står det att * Gud "verkar både vilja och gärning" och * "Så är det då inte på någon människas vilja eller strävan utan på Guds nåd" det gäller. Gud ".. vill att ALLA människor ska bli frälsta och få kunskap om sanningen." och när Gud VILL något så blir det faktiskt så! Det står hur tydligt som helst i Jesaja 46:10-11. Slutsatsen är att den som envist tror på orimligheterna om "den dubbla utgången" tar inte hänsyn till alla utsagor om Guds plan för skapelsen som finns nämnda i både GT och NT och är inte längre bibeltroende. Detta är mycket allvarligt och "påskyndar Jesu' tillkommelse" ...inte alls! Gud är bättre än sitt rykte!

tisdag 14 februari 2023

Hell is Fake!If the prevailing belief in hell in the Western world, among Christians, is correct, then said Christianity is not Bible-believing. One would have to cut out the first chapters of both Ephesians and Colossians and Jesus' assurance that He will tear ALL to Himself when He is exalted. "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world!" and the designation of the Savior of the world are also incorrect from that point of view.


The throne of hell also means that man's will and choice is placed in a higher category than God's, which seems strange.

"God forces no one!" it is said, but even then one has ended up in a reading that overlooks Jesus' prayer on the cross:" Father, forgive them for they know not what they do!" . Also that God "works both will and deed". Romans 9:16 states that "So then it does not depend on the will or effort of any man, but on the grace of God."

Romans 5:18 with its "ALL men" both when referring to the Fall and to Jesus' atonement...in the same verse(!)...means that Paul claims that Jesus' atonement is more effective than Adam's fall; where sin abounds, grace abounds even more!" Our tradition ("statutes of the fathers") says rather the opposite.

My conclusion is that Christians cannot possibly consider themselves Bible believers and at the same time be "hell raisers"!


Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)


 Om den i västvärlden, bland kristna, förhärskande helvetestron skulle vara riktig då är nämnda kristenhet inte bibeltroende. Man skulle behöva klippa bort de första kapitlen i både Efesierbrevet och Kolosserbrevet och Jesu' försäkran om att Han ska slita ALLA till sig när Han blir upphöjd. "Se Guds Lamm som BORTTAR världens synd!" samt benämningen världens frälsare är också felaktiga ur den synvinkeln.

Helvetestron innebär också att människans vilja och val hamnar i en högre kategori än Guds dito vilket ter sig märkligt.
"Gud tvingar ingen!" sägs det men även då har man hamnat i en läsart som förbiser Jesu' bön på korset:" Fader, förlåt dem för de vet inte vad de gör!" . Även att Gud "verkar både vilja och gärning". Romarbrevet 9:16 fastslår att " Så beror det då inte på någon människas vilja eller strävan utan på Guds nåd!"
Romarbrevet 5:18 med sitt "ALLA människor" både när det syftar på syndafallet och på Jesu' försoning...i en och samma vers(!)... innebär att Paulus påstår att Jesu' försoning är mer effektiv än Adams fall; där synden överflödar där överflödar nåden ännu mer!" Vår tradition (" fädernas stadgar ") säger snarare motsatsen.
Min slutsats blir att kristna omöjligen betrakta sig som bibeltroende och samtidigt vara "helvetesivrare"!