lördag 25 november 2017

En kort definiton av anhängare till nygamla tron på Guds stora plan och dess slutgiltiga genomförande

Robin Parry, en av de mest tongivande inom den evangeliskt universalistiska rörelsen, börjar sin artikel; "Seven Myths about Universalism" med lite annat först men strax efter med denna definition:

" To begin it will be helpful to have a quick definition of Christian universalism. Christian universalists are (mostly) orthodox, Trinitarian, Christ-centred, gospel-focused, Bible-affirming, missional Christians. What makes them universalists is that they believe that God loves all people, wants to save all people, sent Christ to redeem all people, and will achieve that goal.

In a nutshell, it is the view that, in the end, God will redeem all people through Christ. Christian universalists believe that the destiny of humanity is ‘written’ in the body of the risen Jesus and, as such, the story of humanity will not end with a tomb." 

Instämmer helt med detta!

söndag 19 november 2017

Liknelsernas mål och mening

Den ömsinte fadern till "den förlorade sonen", den envise herden (som inte nöjer sej med 99%!), den envetna kvinnan som inte gav sej förrän hon hittade - och tog tillvara - det borttappade myntet...summan av deras attityd, ömsinthet, medkänsla, ja äkta kärlek syns inte i den gudsbild som helvetestron resulterar i. 
Är verkligen Gud en sämre domare än de vi har i tings- och hovrätter runtom i landet? Om en gud likt helvetestrons föreställning satt där skulle vi ha livstids- och dödsstraff för minsta snatteri! Lite bättre research och mer fungerande självkritik efterlyses härmed. En person sa till mej alldeles häromdagen:" Min gud är snäll!" och jag hade bara att helhjärtat instämma. 
Till slut, efter "Tidens fullbordan"(f.ö. en alldeles förträfflig bok i ämnet som kom ut nyligen), när "ingen tid ska givas mer" kommer Gud att "innefatta allt i Kristus" vilket gör mej glad och tacksam!