fredag 2 april 2021

Efter många turer...

 Efter många turer och tankar betraktar jag alla alternativ till apokatastasis (skapelsens fullständiga upprättelse) som helt ogudaktiga, faktiskt. Hur många verser måste man förbise för att ha tilltro till en inkompetent och känslokall Gud? Rätt många! Jesus presenterade Fadern med liknelser och inget får skulle glömmas bort, inget mynt rätt och slätt borttappat, ingen förlorad son avvisad.

Skärselden kan jag köpa men att någon blir kvar där för evigt är främmande för Bibelns övergripande budskap.
Hur länge behöver Hitler och liknande typer tuktas/renas/saltas med eld? Ingen aning men till slut är dom framme i ny och förbättrad upplaga.

 Om man nu tar sig tid att läsa Rom 11:32, 
"Gud har gjort ALLA människor till olydnadens fångar för att sedan förbarma sig över ALLA." framgår det att
sammanhanget (kontexten om du är doktorand) antyder att avsikten är att belysa nådens totalt omfattande konsekvenser, skapelsens genomgripande renovering/upprättelse.
Därav följer möjligen att syndafallet inte är en gudomlig felkalkyl utan ingår i Guds stora plan; Inte en sparv faller till marken utan att Gud är med.
Vi lever i Guds stora "romanbygge" och när Han skapade människan var det oundvikligt att hon skulle få en tämligen fri vilja - utan egen vilja skulle hon vara väldigt olik Skaparen  - men den egna viljan har absolut inte någon inverkan ifråga om den slutliga lösningen på problemet med synden och döden, den sista fienden.

Lägg märke till att de romerska soldaterna ingalunda blev tillfrågade om de ville bli förlåtna och naturligtvis blev Jesus bönhörd när Han bad:" Fader förlåt dem för de vet inte vad de gör!"

Ok, det här med att ta emot Jesus uppfattar jag det som något för de "utvalda före jordens begynnelse" då den "relativt" fria viljan kan ha en betydelse  i kontrast till soldaterna vid korsfästelsen som inte blev tillfrågade om dom ville bli förlåtna. Allas tungor kommer att prisa Gud och Han gillar inte "läpparnas bekännelse". När allt kommer omkring är ju de som skulle kunna tänkas välja ändlöst/eoniskt "helvete"/elände framför dito salighet dåligt informerade om alternativ och passar perfekt in i samma kategori som soldaterna, de som "inte vet vad de gör".

Den som försöker inbilla sig att Han inte fick ett positivt bönesvar...Klart att Han fick! Bönen, inom gudomen kan liknas vid de små konversationer vi har för oss ibland - med oss själva. Även vi är ju i någon mening uppdelade i kropp (som promenerar), själ (som räknar ut saker) och ande.  (Som ber och kan omfatta utsträckning i tid och rum.)

Vår vilja, våra beslut om även större frågor drivs mycket mer av emotioner än av förnuft och rationalitet.
Dessutom leder vanföreställningen till att Gud och Hans vilja skulle existera på en lägre nivå än människors dito, vara beroende av våra förvirrade överväganden.

I min Bibel står det att INGEN, alltså inte någon alls kommer till Fadern utan att Han först har dragit i vederbörande. 
Jesus kommer att SLITA alla till sig när Han blir upphöjd och bl.a. av den anledningen kallas Jesus för världens frälsare. "...inte bara för våra synder utan för hela världens."
Är det måhända för att få känna sig lite förmer än andra, ett exklusivitetskrav som många så ivrigt hävdar att de som inte tror som man själv gör ska grillas för jämnan, i evighet? Någon medkänsla syns iaf inte till!