söndag 28 april 2019

"...gå förlorade" bör ersättas med "...bli tuktade"; en konstruktov åtgärd!

I denna fråga utgår man ofta från det man har svårt att bevisa, att vi kan " gå förlorade". Det grekiska ord som används härrör sig från tuktan av fruktträd och innebär alltså en konstruktiv åtgärd. Dessutom handlar försoningen om att " uppsöka och frälsa det som var förlorat". 

Gud som enligt Paulus ska " sammanfatta ALLT i Kristus" misslyckas med det enligt vår tradition som vi i huvudsak har tagit över från romarrikets behov av skrämmande maktmedel. 
Vi ska "dömas efter våra gärningar" (inte efter vår andliga status) och konsekvenserna är allvarliga men inte oändliga. Helt logiskt och bibelenligt eftersom inte "tid ska givas mer".

 Vidare är Guds vilja naturligtvis av större betydelse och utfall än människors dito särskilt som Hans vilja, bl.a. "att ALLA människor ska bli frälsta" kommer att ske enligt både Jesaja 46:19-11 och Ef 1:9-12. 

(Vi som vill ta Guds ord på allvar, även i detta ämne, har på köpet fått en lite aning om Guds övergripande plan för sin skapelse och i denna är utkorelsen en viktig komponent.)

"...Han som utför ALLT efter sin viljas beslut" borde väl både få vara en ledstjärna i sökandet efter Skriftens förståelse och - en tröst mitt i allas vår exponering för samtidens galenskap.