lördag 11 augusti 2018

Optimism anbefalles

När inte ens kristna vågar vara optimistiska kan det vara svårt för svagt intresserade att närma sej tron, eller hur?
Vad får sökare för intryck av kristendomen när västvärldens variant vägrar att verifiera, ställa motfrågor och korrigera sej när man stöter på orimligheter. 
"Vilken värld det ska bli" när ALLA kristna har fullt förtroende för Fadern, när de VET med sej att HAN kommer att "innefatta ALLT i Kristus" och vågar hävda just detta inför en tveksam omgivning. Då kommer kristna att kunna leva ut sin lust att dela "det glada budskapet" därför att de fått sina andliga ögon öppnade för Jesu' allomfattande försoning. Ingen tvivelsjuka kommer längre att begränsa frimodigheten utan evangeliet kan avslöjas i sin fulla kraft!

De allra flesta livsåskådningar verkar utgå från att människan har ett omdöme som inte sviker, som finns tillhands när behov uppstår. När Jesus påpekade för eliten:    " Förr kommer horor och förrädare än ni!" 
så menade Han troligen att budskapet var/är så beskaffat att sjukdomsinsikt är en förutsättning för individens mottaglighet. Men med ett väsentligt tillägg; Ingen alls kommer till Gud förrän Han själv har dragit dem till sej! "För att ingen ska förhäva sej" (Rom 9) och få för sej att deras eget omdöme skulle vara något av en villkorande faktor.