tisdag 18 februari 2014

"Kristlig" självcensur.

Har just lyssnat på AXESS TV:s seminarium "Från idyll till ideér" där Marika Formgrens framförande fick mej att spontant applådera framför tvn. (Hon har lagt ut manuset på sin blogg.) Hon avhandlade den självcencur som råder i media och dess effekter på åsiktsfriheten, civilkurage och - demokratin.

Kan vi kristna som idealt borde vara befriade från  räddhågan ("fullkomlig kärlek driver ut..."),   möjligen vara besmittade?
Mina barn har gått i förskola från tidig ålder och det har varit en utmaning att motverka den uniformering på alla plan som är, det möjligen avsedda, resultatet. Samhället idag präglas redan väl mycket av effekten av denna kollektiva karaktärsdaning som gjort att vi idag har den mest lättmanipulerade befolkningen i världshistorien och detta parat med det alltmer vikande rekryteringsunderlaget för politiker som i sin tur beror på ett fenomen som skulle kunna kallas för "journalismen"; det systemfel som vidlåder media - att "inga nyheter" är goda nyheter och, som följd, undantaget lätt betraktas som regel. Jfr effekten av Knutby, nattklubbspolitiker m.m.

Min undran är inte om kristenheten är drabbad utan om i hur hög grad den är detta och där är frågan om helvetets utsträckning ett lackmuspapper/Roschachstest. Vi betraktas nästan som villolärare när vi ifrågasätter traditionen om ett oändligt helvete men jag vill rikta uppmärksamheten mot den effekt denna tradition - egentligen helt obiblisk när man skärskådar Bibelns samlade syn på tidsåldrarna - har på vårt förtroende, vår tillit, till Gud. Vore jag en överdjävul och inte hade någon annan chans att förföra "dom där kristna" så skulle jag inrikta mej på att förvända deras syn på den himmelske Fadern och samtidigt försöka minimera tilltron till försoningens fullskaliga effekt. 

Detta är kanske den allvarligaste skada som kristendomen åsamkats - att vi kristna inte med uppriktighet och med påtaglig svårighet kan utbrista "Abba, Fader!" eftersom vi fått för oss att Gud skulle - likt psykopater som spärrar in flickor i sina källare och intalar sej att det går att få till en relation på så sätt - vilja hota sej till ett förtroendefullt förhållande; Antingen har du en bra relation till Mej eller så hamnar du i en ändlös tillvaro med gränslöst lidande! 

Ska denna synförvrängning, tystnad och självcensur få pågå utan att klarsynta profeter höjer sina röster! Eller är det så att dom försöker men inte får spaltutrymme? Kristna mediers självcensur gör att vi inte får information om detta. Som tur är finns nu nätet som till sin natur är tillåtande och därigenom kan en mer bibelenlig, "Gudsvänlig" tro få möjlighet till spridning;

Gud är god och rättfärdig! Byt inte ut ordet och mot men, snälla!"Varför låter ni inte ert inre säga er vad rätt är?"