lördag 12 februari 2022

Varningar utfärdas?

 Att varna för kristen universalism utan bibelcitat blir minst sagt märkligt när tex Paulus i början av både Efesierbrevet och Kolosserbrevet fastställer att Gud har en plan för skapelsen; att återställa den. Tror man inte på Bibeln?

 Det som är problematisk är nog den auktoritärt styrda och traditionsbundna benägenheten att helt undvika texterna om denna plan som Gud inte har för avsikt att ge upp . 

Att dessutom gå in för att misstänkliggöra de som läser innantill, tex i Rom 5:18 (där "ALLA människor" i början av versen syftar på syndafallet och i slutet av samma vers avser effekten av Jesu'försoning) är mycket anmärkningsvärt!  (Antalet i versen i fråga är noga specifierat; "ALLA människor ska få "en frikännande som leder till liv"!)
Detta är klartext som inte behöver någon förminskande läsning. 

Personligen blir jag uppmuntrad, rentav glad över att Gud både vill och kan ordna till ett lyckligt slut på det kosmiska dramat!
De som inte uppskattar Hans dådkraft kan ju fundera på anledningen.

Att de västerländska kyrkorna fortfarande håller kvar vid "den dubbla utgången", helvetesläran, är faktiskt inte så lite generande eftersom den är omöjlig! Om den vore riktig skulle Gud varken vara kärleksfull eller rättfärdig enligt våra definitioner. 

* Vilken förälder slutar att bry sig om ett barn som lämnat dem sörjande? Enligt helvetestron gör Han det!

* Vilken tingsrättsdomare utfärdar domar om dödsstraff för tämligen milda förseelser gjorda i ren okunskap? Inte ens i Ryssland och USA. 

Enligt helvetestron är det ännu värre; Han skulle tom döma till oändliga straff för oändlig tid! 
Detta är en synnerligen utbredd, kollektiv vanföreställning, till stor del ett arv från romarriket via katolska kyrkan. (De östortodoxa riktningarna har åtminstone i någon utsträckning hållit fast vid de första församlingarnas syn.)

Jesus skulle inte alls vara VÄRLDENS frälsare vilket mycket tydligt hävdas i Skriften. Själv påstod Han sig slita ALLA till sig längre fram i dramat! Fint tycker iaf jag...

* Guds vilja är större/högre än människors dito.
* Gud är bättre än sitt rykte!

 Faktiskt.