söndag 30 januari 2022

Är Gud en person?

 David Bentley Hart, USAs f.n. mest prominenta teolog av östortodoxt snitt, diskuterar den frågan

https://youtu.be/oSHoDqF0xaY

eftersom han blivit anklagad för att ha avpersonifierat Gud, vilket han ivrigt förnekar.

 Mitt förtroende för DBH har vuxit och om den östortodoxa kyrkan inte hade så erbarmligt dödstråkiga gudstjänster vore det inte långt ifrån att jag skulle kunna tänkas konvertera; dom har ju bevarat de första församlingarnas syn på livet efter detta; tron på omfattningen av Jesu' försoning, förtroendet för Guds förmåga att fullfölja sin plan för sin egen skapelse - att helt upprätta den.

(Varifrån kommer lusten att ägna sig åt gudstjänster i förfärliga förfrämligande former som inte har någon attraktion på människor med kreativa och livsbejakande uttryck? Inte är det från Gud i vilket fall!?)


För att återgå till frågan; Gud är fullkomligt feminin (!) och maximalt maskulin, i samma person eftersom Han "...skapade människan till sin avbild, till man och kvinna skapade Han henne." Vi är uppdelade och Han är hel och helig.
Hans kreativitet är oöverträffad och människan reflekterar i förbluffande former, inte minst inom musiken.
Här ett litet exempel:

https://youtu.be/y8GxG7IuI0Y

Livslång kärlek kommer alltid tillbaka som tema, läs Höga Visan där Gud beskrivs som den relationslystne/kärlekskranke ynglingen och människan som den åtråvärda kvinnan. Denne unge man har inte ens en avlägsen tanke på att nån gång i framtiden lämna flickan om han händelsevis skulle "växa ifrån henne".  Hon är den enda och han vill ha henne och aldrig någonsin kan han tänka sig att leva utan henne. Sån är även Gud och Han är den himmelska förebilden för mänsklig samvaro på alla plan och bl.a. detta visar att Han är den ultimata personen.
Detta förhindrar inte att Han är alltings mått/centrum/början och då med Jesu' ansikte som "logo". Läs några verser i början av Johannes evangelium, världens väsentligaste språkfilosofi!

Man får erkänna att hjässlocket glappar vid närmare och djupare eftertanke, man får tagga ner och erkänna att här närmar man sig gränsen mellan världen och det immanenta/extraterrestriala.
(Intressant är f.ö. att Jesus blev avrättad på en kulle som kallades för Huvudskalleplatsen.)


PS Gud nämns inte alls i Höga Visan vad jag vet och ändå finns boken där i Bibelns bibliotek. DS